Publishing

 

POLÁČEK, B. Oceňování úvěrových pohledávek. Praha: Vysoká škola ekonomická, Institut oceňování majetku, katedra financí a oceňování podniku a Oeconomia, 2005. In: Sborník Mezinárodní konference „Standardy pro oceňování podniku“. ISBN 80-245-0907-5.

 

POLÁČEK, B. Posudek znalce v obchodních věcech včetně mezinárodního obchodu. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2005.

 

POLÁČEK, B., ATTL, J. Oceňování úvěrových pohledávek. Bankovnictví 6/2001. ISSN 1212-4273.

 

POLÁČEK, B., ATTL, J. Oceňování úvěrových pohledávek metodou simulace konkurzu. Bankovnictví 3/2001. ISSN 1212-4273.

 

POLÁČEK, B., ATTL, J. Posudek znalce a podnik. 1. vydání Praha: C.H.Beck, 2006. ISBN 80-7179-503-8.

 

PŘEHNIL, P. Ekonomicky... GENTLEMAN, vyd. Hill´s Brno, 1993, ročník 01, č. 0, str. 22. ISSN 1210-6364.

 

PŘEHNIL, P. Jak oslovit konkrétní cílovou skupinu?  GENTLEMAN, vyd. Hill´s Brno, 1993, ročník 01, č. 1, str. 30. ISSN 1210-6364.

 

PŘEHNIL, P. Reklama a mystifikace. GENTLEMAN, vyd. Hill´s Brno, 1993, ročník 01- č. 2, str. 14. ISSN 1210-6364.

 

PŘEHNIL, P. Reklama a soutěž. Trizonia Praha, 1996. ISBN 80-85573-46-6.

 

PŘEHNIL, P. Na moravskú notu. Strategie 5/1999, vyd. Strategie Praha, str. 52, ISSN 1210-3756.

 

PŘEHNIL, P. Několik důvodů, proč registrovat logotyp či název firmy jako ochrannou známku. www.znalectvi.cz, 2000.

 

PŘEHNIL, P. Jak se krade copyright. Právo a podnikání č. 10/2002, Nakladatelství ORAC Praha.

 

PŘEHNIL, P. Citovat neznamená jen opsat. Bulletin Design centra ČR č. 2/2005, ISSN 1214-0546.

 

PŘEHNIL, P. Seznámení s „produktem“ duševní práce. Bulletin Design centra ČR č. 5/2005, ISSN 1214-0546.

 

PŘEHNIL, P. Jak řádně označit autorské dílo. Bulletin Design centra ČR č. 7-8/2005, ISSN 1214-0546.

 

PŘEHNIL, P. Dílo obsažené v jiném díle aneb o citacích podruhé. Bulletin Design centra ČR č. 10/2005, ISSN 1214-0546.

 

PŘEHNIL, P. Vánoční příběh o autorském právu aneb jak to také může být (nejen v adventním čase). Bulletin Design centra ČR č. 12/2005, ISSN 1214-0546.

 

PŘEHNIL, P. Jméno je jméno je jméno. Bulletin Design centra ČR č. 2/2006, ISSN 1214-0546.

 

PŘEHNIL, P. Vlastnictví „Hmotného substrátu“ autorského díla. Bulletin Design centra ČR č. 3/2006, ISSN 1214-0546.

 

PŘEHNIL, P. Papírová válka? Bulletin Design centra ČR č.4/2006, ISSN 1214-0546.

 

PŘEHNIL, P. Pozor na novinky v Autorském zákoně! Bulletin Design centra ČR č. 6/2006, ISSN 1214-0546.

 

PŘEHNIL, P. Správní delikty v Autorském zákoně. Bulletin Design centra ČR č. 9/2006, ISSN 1214-0546.

 

PŘEHNIL, P. Správní delikty v Autorském zákoně II. Bulletin Design centra ČR č. 10/2006, ISSN 1214-0546.

 

PŘEHNIL, P. O ochraně zboží a služeb Ochrannou známkou I. Bulletin Design centra ČR č. 1/2007, ISSN 1214-0546.

 

PŘEHNIL, P. O ochraně zboží a služeb Ochrannou známkou II. Bulletin Design centra ČR č. 2/2007, ISSN 1214-0546.

 

PŘEHNIL, P. O ochraně zboží a služeb Ochrannou známkou III. Bulletin Design centra ČR č. 3/2007, ISSN 1214-0546.

 

PŘEHNIL, P. O ochraně zboží a služeb Ochrannou známkou IV. Bulletin Design centra ČR č. 4/2007, ISSN 1214-0546.

 

PŘEHNIL, P. Ochranná známka spolu s ®? Právo a podnikání, Měsíčník Hospodářských novin č. 5/2009, vyd. Economia a.s., Praha, ISSN 1210-4817.

 

SEDLÁČEK, P. Stanovení hodnoty pohledávky realizací zastavených nemovitostí. Praha: Vysoká škola ekonomická, Institut oceňování majetku, 2003.

 

 

POLÁČEK, B., ATTL, J. Posudek znalce a podnik.

(APPRAISAL REPORT AND THE ENTERPRISE)

1. vydání Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-503-8.

 

Enterprise appraising belongs among the areas, whose mastering requires gaining both economic and legal knowledge. This publication actually integrates both points of view on this issue. The book includes complex mapping of activities of the appraiser in the area of economy, prices and appraisals and the special one – Enterprise appraising. The text of the book is split into seven chapters – History of the expert witness profession, Reasons for appraisals following from the Commercial Code, Societas Europaea, Societas Cooperativa Europaea, Evaluation of the valid Czech legislation concerning expert opinions, Foreign modifications of the profession and the Modification of expert opinions in the area of appraisals de lege ferenda. Two annexes are enclosed at the end of the publication – The bill for expert witnesses de lege ferenda and the example for appraising receivables. The publication is intended particularly for expert witnesses specialised in the enterprise appraising, for experts working with the particular licence, bank employees, but also for judges, lawyers, attorneys-at-law and distrainers.

http://books.google.cz/books?id=DfPvSmUU3xgC&printsec=frontcover&dq=bohumil+pol%C3%A1%C4%8Dek&source=bl&ots=1F6NZYOYtW&sig=giKlHai0yeWsxeHgum3Wfv11MDY&hl=cs&ei=LVojTYagE9CA4QbCx6j2Ag&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&sqi=2&ved=0CD0Q6AEwBg#v=onepage&q&f=false