Publikační činnost

 

POLÁČEK, B. Oceňování úvěrových pohledávek. Praha: Vysoká škola ekonomická, Institut oceňování majetku, katedra financí a oceňování podniku a Oeconomia, 2005. In: Sborník Mezinárodní konference „Standardy pro oceňování podniku“. ISBN 80-245-0907-5.

 

POLÁČEK, B. Posudek znalce v obchodních věcech včetně mezinárodního obchodu. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2005.

 

POLÁČEK, B., ATTL, J. Oceňování úvěrových pohledávek. Bankovnictví 6/2001. ISSN 1212-4273.

 

POLÁČEK, B., ATTL, J. Oceňování úvěrových pohledávek metodou simulace konkurzu. Bankovnictví 3/2001. ISSN 1212-4273.

 

POLÁČEK, B., ATTL, J. Posudek znalce a podnik. 1. vydání Praha: C.H.Beck, 2006. ISBN 80-7179-503-8.

 

PŘEHNIL, P. Ekonomicky... GENTLEMAN, vyd. Hill´s Brno, 1993, ročník 01, č. 0, str. 22. ISSN 1210-6364.

 

PŘEHNIL, P. Jak oslovit konkrétní cílovou skupinu?  GENTLEMAN, vyd. Hill´s Brno, 1993, ročník 01, č. 1, str. 30. ISSN 1210-6364.

 

PŘEHNIL, P. Reklama a mystifikace. GENTLEMAN, vyd. Hill´s Brno, 1993, ročník 01- č. 2, str. 14. ISSN 1210-6364.

 

PŘEHNIL, P. Reklama a soutěž. Trizonia Praha, 1996. ISBN 80-85573-46-6.

 

PŘEHNIL, P. Na moravskú notu. Strategie 5/1999, vyd. Strategie Praha, str. 52, ISSN 1210-3756.

 

PŘEHNIL, P. Několik důvodů, proč registrovat logotyp či název firmy jako ochrannou známku. www.znalectvi.cz, 2000.

 

PŘEHNIL, P. Jak se krade copyright. Právo a podnikání č. 10/2002, Nakladatelství ORAC Praha.

 

PŘEHNIL, P. Citovat neznamená jen opsat. Bulletin Design centra ČR č. 2/2005, ISSN 1214-0546.

 

PŘEHNIL, P. Seznámení s „produktem“ duševní práce. Bulletin Design centra ČR č. 5/2005, ISSN 1214-0546.

 

PŘEHNIL, P. Jak řádně označit autorské dílo. Bulletin Design centra ČR č. 7-8/2005, ISSN 1214-0546.

 

PŘEHNIL, P. Dílo obsažené v jiném díle aneb o citacích podruhé. Bulletin Design centra ČR č. 10/2005, ISSN 1214-0546.

 

PŘEHNIL, P. Vánoční příběh o autorském právu aneb jak to také může být (nejen v adventním čase). Bulletin Design centra ČR č. 12/2005, ISSN 1214-0546.

 

PŘEHNIL, P. Jméno je jméno je jméno. Bulletin Design centra ČR č. 2/2006, ISSN 1214-0546.

 

PŘEHNIL, P. Vlastnictví „Hmotného substrátu“ autorského díla. Bulletin Design centra ČR č. 3/2006, ISSN 1214-0546.

 

PŘEHNIL, P. Papírová válka? Bulletin Design centra ČR č.4/2006, ISSN 1214-0546.

 

PŘEHNIL, P. Pozor na novinky v Autorském zákoně! Bulletin Design centra ČR č. 6/2006, ISSN 1214-0546.

 

PŘEHNIL, P. Správní delikty v Autorském zákoně. Bulletin Design centra ČR č. 9/2006, ISSN 1214-0546.

 

PŘEHNIL, P. Správní delikty v Autorském zákoně II. Bulletin Design centra ČR č. 10/2006, ISSN 1214-0546.

 

PŘEHNIL, P. O ochraně zboží a služeb Ochrannou známkou I. Bulletin Design centra ČR č. 1/2007, ISSN 1214-0546.

 

PŘEHNIL, P. O ochraně zboží a služeb Ochrannou známkou II. Bulletin Design centra ČR č. 2/2007, ISSN 1214-0546.

 

PŘEHNIL, P. O ochraně zboží a služeb Ochrannou známkou III. Bulletin Design centra ČR č. 3/2007, ISSN 1214-0546.

 

PŘEHNIL, P. O ochraně zboží a služeb Ochrannou známkou IV. Bulletin Design centra ČR č. 4/2007, ISSN 1214-0546.

 

PŘEHNIL, P. Ochranná známka spolu s ®? Právo a podnikání, Měsíčník Hospodářských novin č. 5/2009, vyd. Economia a.s., Praha, ISSN 1210-4817.

 

SEDLÁČEK, P. Stanovení hodnoty pohledávky realizací zastavených nemovitostí. Praha: Vysoká škola ekonomická, Institut oceňování majetku, 2003.

 

 

POLÁČEK, B., ATTL, J. Posudek znalce a podnik.

1. vydání Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-503-8.

 

Oceňování podniku patří mezi obory, pro jejichž zvládnutí je nutné mít jak ekonomické, tak i právnické znalosti, a právě tato publikace integruje oba uvedené pohledy na problematiku. Kniha obsahuje komplexní zmapování činností znalce pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace Oceňování podniku. Text je členěn do sedmi kapitol – Historie profese znalce, Důvody pro ocenění vyplývající z obchodního zákoníku, Evropská společnost, Evropská družstevní společnost, Zhodnocení platné české právní úpravy znalectví, Zahraniční úpravy profese znalce a Úprava znalecké činnosti v oblasti odhadcovství de lege ferenda. V závěru jsou uvedeny dvě přílohy – Návrh zákona o odhadcích de lege ferenda a příklad ocenění pohledávky. Publikace je určena zejména znalcům se specializací oceňování podniku, odhadcům pracujícím s danou koncesí, pracovníkům bank, ale i soudcům, advokátům a exekutorům.

http://books.google.cz/books?id=DfPvSmUU3xgC&printsec=frontcover&dq=bohumil+pol%C3%A1%C4%8Dek&source=bl&ots=1F6NZYOYtW&sig=giKlHai0yeWsxeHgum3Wfv11MDY&hl=cs&ei=LVojTYagE9CA4QbCx6j2Ag&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&sqi=2&ved=0CD0Q6AEwBg#v=onepage&q&f=false