JUDr. Petr Přehnil, Ph.D.

 

 

Patentový zástupce pro ochranné známky a průmyslové vzory, evropský známkový zástupce, evropský zástupce pro průmyslové vzory. Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Právo (1991). Doktorandské studium na katedře Obchodního práva u prof. JUDr. Petra Hajna, DrSc. - specializační obor Reklama a hospodářská soutěž (1996). Autor knihy Reklama a soutěž, Trizonia Praha (1995) i řady populárně-vědeckých časopiseckých článků na téma autorské právo a práva duševního vlastnictví. Člen prezidia Art Directors Clubu Brno v letech 1997 - 1999. Přednáší především na Psychologickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Psychologie reklamy a marketingové komunikace a Autorské právo a předpisy související na VUT FaVU - Fakultě výtvarného umění. Ve spolupráci s řadou komerčních i nekomerčních subjektů se věnuje i další pedagogické činnosti.