Ing. Zdeněk Nosek, MBA

 

Vystudoval obor matematicko-ekonomické modely na Výrobně-ekonomické fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, roční manažerský kurz v Komerční bance a manažerský studijní program MBA na A&W Business School (dnes LIGS University). Taktéž je absolventem postgraduálního specializačního studia oceňování podniku na VŠE v Praze a mnoha kurzů týkajících se projektového řízení a vnitřního auditu. V letech 1988 až 1991 pracoval v Poldi SONP Kladno v odboru plánování. V období let 1991 až 1996 působil v centrále Komerční banky, a.s., jako metodik platebního styku. Od roku 1996 do roku 2000 v centrále České spořitelny, a.s., zastával pozici vedoucího týmu metodiky platebního styku. V letech 2000/01 byl ředitelem odboru metodiky a oceňování a posléze odboru metodiky v Konsolidační bance Praha, s.p.ú., kde odpovídal za tvorbu interní předpisové základny, organizaci a za oceňování pohledávek. V rozmezí let 2001 až 2004 zastával funkci vedoucího týmu organizace a metodiky v centrále Raiffeisenbank, a.s. Od roku 2004 do roku 2007 působil v České konsolidační agentuře jako ředitel odboru auditu a compliance, kde se mj. zabýval kontrolou finanční rizik a ocenění pohledávek. V roce 2008 pracoval pro Českou pojišťovnu, a.s., na sestavení skupiny finančních poradců. Od konce roku 2008 do konce roku 2009 působil jako výkonný ředitel Institutu manažerského vzdělávání A&W Business School. Po celou dobu svého profesního života vedl mnoho školení týkajících se problematiky daných interních norem a o odborné problematice hovořil mnohokrát i v mediích. Je jednatelem oceňovací společnosti Appraising Alpha – znalecký ústav, s.r.o., a jednatelem poradenské firmy Consulting Alpha, s.r.o. Po komunálních volbách na podzim 2010 se stal starostou obce Velká Dobrá na Kladensku.

 

http://archiv.nova.cz/multimedia/televizni-noviny-22-12-2010.html?s=0