Ing. Petr Tůma, Ph.D.

ZNALEC

 

OBOR / Odvětví / Specializace

STAVEBNICTVÍ

              Stavby obytné

                              vady a poruchy staveb, diagnostika staveb

              Stavby průmyslové

                              vady a poruchy staveb, diagnostika staveb

              Stavby zemědělské

                              vady a poruchy staveb, diagnostika staveb