Ing. Pavel Sedláček

 

Vystudoval Strojní fakultu Západočeské univerzity (dříve VŠSE) v Plzni, absolvoval postgraduální studium vědecké řízení v podnikové praxi na Provozně ekonomické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze (nyní Česká zemědělská univerzita) a postgraduální specializační studium oceňování nemovitostí na VŠE v Praze. V letech 1970 až 1988 působil v různých funkcích v Terozu Tachov (závod Agrokombinátu Tachov), vývojovým pracovníkem byl v roce 1988 až 1990 v Agrokombinátu Tachov, mezi lety 1990 a 1997 byl odhadcem, v České spořitelně vykonával funkci ředitele okresní pobočky v Tachově v r. 1997 – 1999. Od roku 2000 do roku 2006 byl zaměstnán v České konsolidační agentuře (dříve Konsolidační banka Praha, s.p.ú.), kde působil jako zástupce ředitele odboru oceňování a odpovídal za interní oceňování nemovitostí a supervize externích ocenění nemovitostí. V letech 2006 až 2008 pracoval jako interní odhadce Wüstenrot hypoteční banka a.s. Je znalcem se specializací oceňování nemovitostí (od r. 1977).