Ing. Miroslav Černý

ZNALEC

 

OBOR / Odvětví / Specializace

EKONOMIKA

              Ceny a odhady

                             oceňování nemovitostí

              Ceny a odhady

                             oceňování podniků

STAVEBNICTVÍ

              Stavby obytné

              Stavby průmyslové