O společnosti

Všechno má svou hodnotu.

 

Společnost Appraising Alpha – znalecký ústav, s.r.o., vznikla v roce 2006 a plynule navazuje na mnohaletou praxi svých zakladatelů v oblasti oceňování. Znalecká činnost znaleckého ústavu je vykonávána výhradně soudními znalci. Znalci se vedle faktického odhadcovství zabývají oceňováním i na teoretické úrovni a jsou v tomto směru i publikačně činní. Společnost má profesní pojištění odpovědnosti podle zákona.

 

Společnost Appraising Alpha – znalecký ústav, s.r.o., IČO: 274 17 905, je zapsaná pod sp. zn. C 111606 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, a je taktéž zapsaná do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování podniku a složek jeho aktiv, cenných papírů, nemovitostí, nehmotného majetku a oceňování nároků ve stavebnictví.